Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści.Autorami tekstów są członkowie  Zarząd 23 Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Mysłowicach .


Z dniem 25 stycznia 2017 roku Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. śląskiego na wniosek Zarządu Koła powołał Koło nr. 23 prz Komendzie Miejskiej PSP w Mysłowicach. Prezesem Zarządu Koła został Kol. Krystyn Bebło a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła został kol. Henryk Nocoń.

Koło w chwili powołania liczy 28 emerytów

W trakcie zebrania założycielskiego w dniu 13 stycznia został powołany Zarząd Koła liczący 7 osób. Prezes Zarządu Krystyn Bebło.

załącznik.1 Koło emerytów.pdf

załącznik.2 Koło emerytów.pdf

załącznik.3 Koło emerytów.pdf

Z zebrania założycielskiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Mysłowicach, które odbyło się dnia 13 stycznia 2017 roku w lokalu Gastronomiocznym.

W zebraniu uczestniczyło 28 emerytów, którzy zadeklarowali utworzenie koła ZEiRP RP przy KM PSP w Mysłowicach.

Zebranie prowadził kol. Krystyn Bebło, który poinformował obecnych o Statucie, który obowiązuje w organizacji i przestawił szczegóły dotyczące wyboru zarządu koła oraz komisji rewizyjnej.

W dalszej części zaproponował na przewodniczącego zebrania kol. Wojciecha Chroboka, który został przegłosowany jednogłośnie.  Uchwalono przebieg głosowań – jawny

Zaproponowana do koła 7 osób : Krystyn Bebło, Kazimierz Niemiec, Zbigniew Wajda, Jan Mol, Roman Wojciechowski, Stanisław Leśniewski, Wojciech Chrobok

Do komisji rewizyjnej zaproponowana 3 Osoby: Henryk Nocoń, Dariusz Kołodziej, Emanuel Komandera

Wybrania członkowie zarządu Koła Ustalili następująca funkcje;

Prezes Krystyn Bebło tel: 696 421 032
V-ce Prezes Kazimierz Niemiec
Sekretarz Zbigniew Wajda tel: 608 463 985
Skarbnik Wojciech Chrobok tel: 601 859 188
Członek Zarządu Jan Mol
Członek Zarządu Stanisław Leśniewski
Członek Zarządu Roman Wojciechowski

Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili następujące funkcje:

Przewodniczący Henryk Nocoń
Sekretarz Dariusz Kołodziej
Członek Emanuel Komandera

Członkowie Zarządu koła oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Koła wyrazili chęć społecznego działania w Kole ZEiRP RP przy KM PSP Mysłowice

Załącznik: Protokół Koło Zarządu.pdf

Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” jest niezależną i samodzielną organizacją ,posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie całego Kraju w oparciu własny STATUT

STATUT.pdf

Załączniki

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.pdf

Deklaracja członkowska.pdf

Ubezpieczenie dla emerytów PSP.pdf

Zarząd Koła numer 23 Związków Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Mysłowicach

Informuje, że można wpłacać składki członkowskie w wysokości 4 zł Miesięcznie

nr. konta: 43 1020 2528 0000 0402 0461 10 51

W tytule przelewu proszę wpisać Imię i Nazwisko oraz okres za jaki została wpłacona składka

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
Zwiększ wielkość czcionek
Zmniejsz wielkość czcionek