Po godz. 21.00 mysłowiccy strażacy otrzymali wezwanie do pożaru pustostanu przy ul. Portowej 6. Na miejscu pracowały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Mysłowic, Sosnowca, Jaworzna i Katowic, a także zastępy mysłowickich strażaków ochotników.

Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o wydobywającym się dymie z okien na pierwszym piętrze opuszczonego budynku. Po przyjeździe zastępów PSP na miejsce zdarzenia zastano wydobywający się ogień z okna na pierwszym piętrze budynku 3 kondygnacyjnego o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek objęty pożarem stanowił drugą część ciągu przylegających do siebie budynków – w sumie ciąg budynków składał się z czterech przylegających segmentów. Dostęp do budynku objętego pożarem istniał – drzwi były otwarte. KDR polecił sprawić po klatce schodowej linię gaśniczą w celu podania prądu wody w natarciu do wnętrza budynku. Jednocześnie dwóch kolejnych ratowników udało się do wnętrza budynku w celu przeszukania go pod kątem przebywania osób postronnych. Zastęp SD-37 przygotowywał się na wypadek rozprzestrzenienia pożaru na dach budynku. Zasilanie stanowił zastęp GCBA 5/32 oraz znajdujący się obok budynku hydrant podziemny. KDR polecił zadysponowanie na miejsce administratora budynku. Przybyłe na miejsce Pogotowie Energetyczne odłączyło energię elektryczną w napowietrznej linii przebiegającej wzdłuż budynku objętego pożarem. Po kontakcie z Pogotowiem Gazowym ustalono, że w budynku nie ma instalacji gazu ziemnego. Przy drzwiach wejściowych ustawiony został wentylator osiowy w celu oddymienia wnętrza budynku. Ze względu na fakt, iż okna na poddaszu były zamurowane przed dostępem osób postronnych, gazy pożarowe wydobywały się przez podbitkę dachową na całej jego długości. Przystąpiono do wykonania otworów w celu oddymienia poddasza. W tym czasie pożar rozprzestrzenił się na drewniane poddasze przylegającego z prawej strony budynku – pierwszego segmentu ciągu budynków. Zadysponowano dodatkowe siły i środki – w tym dodatkowy zastęp drabiny mechanicznej. KDR polecił podać dodatkowo dwa prądy wody w natarciu: pierwszy z drabiny mechanicznej, drugi z działka wodno-pianowego GCBARt 5/32 na dach budynku. Jednocześnie kontynuowane były działania gaśnicze wewnątrz budynku. Z rozpoznania budynku którego dach był objęty pożarem (pierwszy segment ciągu przyległych budynków) wynikało, że nie ma klatki schodowej – na parterze znajdował się magazyn przedmiotów depozytowych (meble, sprzęt AGD, RTV). W związku z powyższym KDR polecił rocie działającej wewnątrz budynku drugiego segmentu przedostać się na pierwszy segment z poziomu poddasza w celu podania prądu wody. Po odbiciu deskowania drzwi stanowiących przejście z budynku segmentu drugiego do budynku segmentu pierwszego prowadzono na niewielkiej przestrzeni działania gaśnicze – brak możliwości przesuwania się roty w głąb korytarza budynku segmentu pierwszego z uwagi na wysoką temperaturę oraz możliwość zawalenia się konstrukcji dachu.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia po. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Mysłowicach przejął on dowodzenie, określił kanał pracy B039 dla łączności z ratownikami w Sieci Ratowniczo-Gaśniczej i udał się na rozpoznanie. Po przeprowadzonym rozpoznaniu KDR stwierdził brak lokalizacji pożaru, siły i środki wystarczające, pożarem objęty dach na całej długości pierwszego segmentu budynku, działania gaśnicze prowadzone przez rotę wewnątrz drugiego budynku skutecznie ograniczają rozprzestrzenienie się pożaru na część lewą przyległych budynków (segment trzeci i czwarty), praca ratowników w drugiej części budynku dopuszczalna, brak możliwości przejścia z drugiego segmentu budynku w części poddasza na kondygnację segmentu pierwszego z uwagi na wysoką temperaturę, zadymienie oraz groźbę zawalenia się konstrukcji dachu i ścian, brak możliwości prowadzenia działań gaśniczych od tyłu i lewej części ciągu budynków (nierówny teren porastający krzewami, nasyp, drzewa, budynki mieszkalne, wysoki płot), brak możliwości wprowadzania dodatkowych zastępów od przodu budynku z uwagi na wypełnienie obecnymi samochodami pożarniczymi placu i wąski dojazd od strony ulicy Portowej i ulicy Sułkowskiego (tunele drogowe). KDR wydał polecenie zakazu wejścia ratowników do środka budynku pierwszego segmentu budynku oraz:
– podjął decyzję nie dzielenia terenu pożaru na dodatkowe odcinki bojowe,
– nadał kryptonimy drabinom mechanicznym w celu uniknięcia pomyłki w korespondencji radiowej (SD-37 z KM PSP Mysłowice – „drabina nr 1”, SD-37 z KM PSP Sosnowiec – „drabina nr 2”),
– wydał polecenie podanie prądu gaśniczego na palący się dach z „drabiny nr 2”,
– wydał polecenie podania prądu gaśniczego z działka wodno-pianowego na palący się dach i do wnętrza budynku przez niezamurowane, nielicznie występujące okna pierwszego segmentu ciągu budynków,
– wydał polecenie podania prądu gaśniczego na palący się dach z poziomu terenu z prawej strony ciągu budynków,
– zadysponował samochód SPGaz i kamerę termowizyjną,
– wyznaczył dwójkę rezerwową ratowników z aparatami powietrznymi, wyposażoną w niezbędny sprzęt do działań w zadymieniu w gotowości do natychmiastowego przystąpienia do akcji ratowniczej w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ratowników,
– wyznaczył strażaka do monitorowania ilości wody w zbiornikach samochodów gaśniczych oraz nadzorowania systemu dowożenia wody,
– po zawaleniu się części dachu, polecił z linii gaśniczej prowadzonej po „drabinie nr 2” podać prąd piany w celu zwiększenia zwilżalności i uzyskania efektu głębszej penetracji materiałów palnych przez środek gaśniczy,
– polecił sukcesywnie przebijać się przez zamurowane otwory okienne na pierwszym piętrze budynku i po ich wykonaniu prowadzić działania gaśnicze z podaniem prądów wody z drabin przystawnych lub z poziomu terenu do wnętrza budynku.
Na miejsce zdarzenia przybył Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach. Po modernizacji zamiaru taktycznego uzyskany został efekt lokalizacji pożaru.
W związku ze zwiększonym wydatkiem wody oraz spadkiem wydajności z sieci hydrantowej zadysponowane zostały dodatkowe siły i środki w postaci ciężkich samochodów gaśniczych – kontynuowano system dowożenia wody z hydrantów zlokalizowanych na terenie powiatu (w tym z KM PSP Mysłowice).
W dalszej części trwania działań gaśniczych polecone zostało:
– wykonanie przebicia przez zamurowane otwory okienne na pierwszym piętrze w tylnej części budynku w celu prowadzenia działań gaśniczych z podaniem prądu wody z drabiny przystawnej,
– w celu poprowadzenia dodatkowej linii gaśniczej z lewej strony segmentu pierwszego budynku z poziomu dachu niższego segmentu drugiego budynku, wykonano przebicie przez mur.
W fazie dogaszania pożaru oraz przy prowadzonych pracach rozbiórkowych KDR polecił rocie przeszukać wszystkie pomieszczenia w celu wykluczenia osób poszkodowanych w zdarzeniu. Po upływie sześciu godzin działań gaśniczych zapewnione zostało ratownikom wyżywienie. Sukcesywnie poszczególne zastępy zostawały odsyłane do baz.

– Palące się elementy konstrukcji zagrażały bezpieczeństwu strażaków, dlatego też próbowali rozpoznać sytuację z zewnątrz, gasząc ten ogień, który był widoczny. Niestety podejmowane próby, na samym początku, nie umożliwiały ugaszenia tego pożaru – mówi mł. bryg. Wojciech Chojnowski, rzecznik prasowy PSP w Mysłowicach

Uległo zniszczeniu lub spaleniu :
Budynek, segment pierwszy: spaleniu uległo 500m kw dachu, stolarka okienna i drzwiowa oraz nagromadzone materiały palne znajdujące się na pierwszym piętrze. Zalaniu uległy składowane meble oraz urządzenia elektroniczne znajdujące się na parterze.
Budynek, segment drugi: spaleniu lub opaleniu uległy palne elementy klatki schodowej i pomieszczeń na pierwszym piętrze oraz na poddaszu.

Przybyli na miejsce zdarzenia:

 • Grupa Operacyjna Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego – (2 os.)
 • po. Zastępca Komendanta Miejskiego
 • Rzecznik Prasowy
 • Pogotowie techniczne
 • Pogotowie energetyczne
 • Policja (2 os.)
 • Zakładowa Straż Pożarna Mysłowice – Wesoła – 2 pojazdy (6 os.)
 • JRG Będzin – 2 pojazdy (6 os.)
 • OSP Kosztowy – 1 pojazd (3 os.)
 • JRG Mysłowice – 6 pojazdów (13 os.)
 • JRG Katowice – 4 pojazdy (13 os.)
 • JRG Jaworzno – 1 pojazd (3 os.)
 • JRG Dąbrowa Górnicza – 1 pojazd (3 os.)
 • JEG Sosnowiec – 2 pojazdy (3 os.)

Źródło: http://itvm.pl/2017/09/23/grozny-pozar-przy-ul-portowej/

Wprowadził: mł .asp. Przemysław Dudkiewicz

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
Zwiększ wielkość czcionek
Zmniejsz wielkość czcionek